Osobnosti – spomienky a príbehy

Pod týmto názvom pripravilo OZ KÚRIA stretnutie venované významným rodákom z obce Hrnčiarska Ves. Stretli sme sa 6.októbra 2019 v priestoroch evanjelickej fary , ktorá bola postavená v roku 1804 a teoreticky ju naši rodáci mohli navštíviť. Či áno, alebo nie, nevieme. No my sme si v to nedeľné popoludnie na nich pospomínali a cítili sa na fare veľmi príjemne.
Na koho sme spomínali?
Na dve rozdielne osobnosti, ktoré pôsobili na Slovensku v rôznom čase, a aj sa zaoberali rôznou problematikou.
Michal Miloslav Bakulíni , ktorý sa narodil na Pondelku, pred 200 rokmi v rodine učiteľa, sám neskôr učil v Kokave nad Rimavicou, kde ho zastihol meruôsmy rok 1848 a udalosti s ním spojené. Pridal sa na stranu slovenských dobrovoľníkov, čo ho priviedlo až pod šibenicu. Búrlivé príbehy jeho aj jeho rodinných príslušníkov priblížil Dr. Ján Žilák CSc.
Druhý rodák, ktorého sme si pripomenuli, sa narodil vo Veľkej Suchej, v rodine kováčskeho majstra. Vo vyhni. Bol to Eugen Jóna. Narodil sa pred 110 rokmi. Centrom jeho celoživotného záujmu sa stal slovenský jazyk, spisovná slovenčina, jej začiatky a vývoj. Ale zaujalo ho aj nárečie. Po celý život sa pokladal za Novohradčana a Gemerčana zároveň. Prežil dlhý a plodný život. Odbornú vedeckú tvorbu, ale aj pracovné príhody priblížil Doc. Július Lomenčík,PhD.
Okrem neho sme na Pondelok pozvali synovca Dr. Jónu, Ľudovíta Géča z Brezničky. Zaspomínal na svojho strýka z pohľadu malého chlapca, ale aj dospelého muža, ktorý už pozná strýkovu prácu. Porozprával nám o jeho živote, ale aj o tom ako zbieral po dedinách nárečové výrazy, a čo všetko a koľko veľa čítal. Samozrejme o rodine, príbuzných, ale aj iné inšpiratívne zaujímavosti zo života Eugena Jónu.
Okrem toho, že sme sa dozvedeli zaujímavé informácie, prínosom podujatia bolo, že sa navzájom stretli, posedeli si a porozprávali sa aj o našich rodákoch. Veríme, že to nebolo posledné stretnutie.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.