2 apríla, 2018

Príbeh kúrie Dom – zemianska kúria, ktorá podľa dochovaných prameňov a prieskumu sa dá datovať do rokov 1600 – 1650, postavená v renesančnom slohu a dostavovaná v neskoršom období v […]